La temperatura de les batudes

Els batuts curts i a baixes temperatures de la pasta garanteixen el manteniment de les característiques organolèptiques i químiques de les olives.

P1020840

La temperatura màxima permesa, és de 27 graus. A partir d’aquest punt, la quantitat d’oli que s’extreu és major, però la qualitat de l’oli disminueix perdent qualitats organolèptiques i nutricionals.

Les olives Olicatessen es molturen, depenent de cada partida d’oliva (temperatura ambiental, varietat, aigua que contenen, temperatura de la oliva, etc), entre 20 i 25 graus.

L’excedent d’aquest procés -fulles, aigua i pinyola- es converteix, mitjançant un sistema propi, en compostatge que es retorna com a adob natural a les oliveres.