La floració de la olivera

Ara es temps de floració de la olivera. Des del maig al juny, depenent sobretot de la zona y el clima de l’any. És una època preciosa al camp! La flor de l’olivera, una vegada formada és quan és pol·linitzada. Aproximadament un 2% d’aquestes flors seran les que es convertiran en olives (el que s’anomena […]