L’essència d’Olicatessen, les finques, les oliveres.

L’essència d’Olicatessen, les finques, les oliveres. La importància de la pagesia com a responsables i conservadors de territori La dignificació del pagès, com productor d’aliments La sostenibilitat de l’agricultura tradicional vers la industria agroalimentària Conceptes que hem repetit i no ens cansarem d’explicar tantes vegades com calgui, perquè és el que ens ha fet crear […]

Amb OLICATESSEN al plat, tens l’èxit assegurat

Amb OLICATESSEN al plat, tens l’èxit assegurat EL PERQUE D’UN GRAN OLI La collita Una vegada es recol·lecta l´oliva, aquesta comença a “morir”. S´inicia la degradació de certs enzims i la qualitat empitjora. La manera de collir doncs s’ha de fer de manera que minimitzi aquests danys. La nostra oliva no rep cops ni toca […]