La paraula del mes: Valoració organolèptica

El tast de l’oli – Valoració organolèptica En primer lloc, hem d’indicar que per determinar la categoria d’un oli d’oliva es realitza un anàlisi físic-químic, en el qual es mesuren alguns paràmetres químics com el grau d’acidesa, índex de peròxids o ceres, entre d’altres, i una valoració organolèptica mitjançant un anàlisi organolèptic. No és possible […]