Avís Legal

En compliment del disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l’entitat titular d’aquest lloc web: www.olicatessen.com

Titular: Molí dels Torms, SL
NIF: CIF B25566795
Domicili Social: Mestre Benet, 19 -25164 – Els Torms (Lleida)
Correu electrònic: info@olicatessen.com,
Inscrita al Registre Mercantil de Lleida Tom 905, foli 100, full L17583, Inscripció 1
Registre Sanitari: RSIPAC /RGS : 16.03553/L

Tota persona física o jurídica que accedeixi a la pàgina web haurà d’utilitzar la mateixa, així com els seus continguts i/o serveis de manera diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquesta web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar tots els termes del present Avís Legal.

Molí dels Torms, SL es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquesta web. En qualsevol cas, es recomana que es consultin periòdicament les condicions d’ús d’aquest porta ja que poden ser modificats.

Condicions generals d'ús:

Les condicions generals d’ús, regulen els termes i condicions d’accés i ús d’aquest lloc web, propietat de Molí dels Torms, SL, que l’usuari del portal haurà de llegir i acceptar per l’ús de serveis i informació que es facilitin des del portal. El fet d’accedir i/o utilització del portal, de tots o part dels seus continguts i /o serveis significa la plena acceptació d’aquestes condicions generals d’ús. També regulen l’accés i la utilització del portal, incloent els continguts i els serveis a disposició de l’usuari a i/o a través del portal tant pel portal, pels seus usuaris o per tercers. No obstant, l’accés i la utilització de certs continguts i /o serveis poden estar sotmesos a determinades condicions específiques.

Molí dels Torms, SL es reserva el dret d’emprendre les accions legals que correspongui contra qui incompleixi les prohibicions que es relacionen a continuació:

 

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis d’aquest Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de Molí dels Torms, SL
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a Molí dels Torms, SL o a tercers, sense que l’usuari hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, a menys que es disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o que allò legalment estigui permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (hardware y software) de Molí dels Torms, SL o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • La obtenció o fins i tot l’intent d’obtenir els continguts, utilitzant per a aquest fi mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del Web, dels Serveis i/o dels Continguts. Molí dels Torms, SL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, malgrat que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.

 
Molí dels Torms, SL exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin ser deguts a la transmissió, difusió, emmagatzemament, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts, i en particular, malgrat que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que puguin ocasionar-se.

Propietat Industrial i Intel·lectual

Els continguts del web www.olicatessen.com son propietat de Molí dels Torms, SL. Per la present, es reserva tot el dret que no s’hagi mencionat explícitament. Es prohibeix la reproducció, transferència, distribució o emmagatzematge dels continguts, ja siguin parcials o en la seva totalitat, per qualsevol mitjà, sense l’autorització expressa de Molí dels Torms, SL.

L’empresa permet navegar pel portal amb el seu ordenador i imprimir copies d’aquesta pagina exclusivament per a ús personal i no per a la seva distribució, excepte en cas d’autorització escrita per part de Molí dels Torms, SL.

L’empresa no garanteix l’omissió d’interrupcions o errades as seu web.

L’empresa es reserva el dret de revisar el web o impedir l’accés en qualsevol moment. L’empresa i els seus símbols són marques registrades. Altres productes o noms d’empresa mencionades en aquest web son o poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

Menors d'edat

Els pares, tutors o representants legals seran responsables de tots els actes realitzats en l’ús d’aquesta web pels menors al seu càrrec conforme a la normativa vigent.

Molí dels Torms, SL garanteix la protecció del menor pel què fa als continguts del Lloc Web.

Contacte

Els usuaris poden utilitzar el nostre servei d’atenció al client per dirigir qualsevol comunicació:

1. Per via telefònica trucant al telèfon (+34) 973 128 632.
2. Omplint el formulari que apareix a l’apartat “Contacte” del Lloc Web.
3. Enviant un correu electrònic a info@olicatessen.