La paraula del mes: Agricultura ecològica

Agricultura ecològica

Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes substàncies.

Només s’utilitzen adobs orgànics i minerals naturals i es limita la fertilització de nitrogen a 170 kgN/ha i any (com a les zones vulnerables).

La sanitat vegetal es basa amb mètodes preventius, i tan sols es poden utilitzar fitosanitaris naturals que es troben recollits en l’Annex II del Reglament (CE) 889/2008.

No estan autoritzats els cultius transgènics.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització.

En el nostre cas, l’organisme que ens audita, és el CCPAE ( Consell Català de Producció Agrària Ecològica): CCPAE
El CCPAE és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de Catalunya.

logo_eurofulla

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Aquest òrgan està tutelat administrativament pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya.

El Consell figura al llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.

Comparteix

Share on facebook
Share on twitter
Obrir chat
Et puc ajudar?
Contacta amb Olicatessen
Hola, com podem ajudar-te?