La paraula del mes: Tipus d’oli d’oliva

Hi ha moltes varietats i qualitats d’oli d’oliva i no sempre queda clar com identificar-per la nomenclatura o les qualitats descrites en l’etiquetatge dels envasos. Els diferents tipus d’Oli d’Oliva es classifiquen en funció de la seva varietat i qualitat, grau d’acidesa, mètodes d’extracció (física o química) i característiques sensorials (característiques organolèptiques). Els olis que […]