Concursos, premis, guies…

És feina de cada productor escurçar la llista de a quins concursos portar el seu OOVE, però darrere d’aquest creixement, també creiem que hem de parlar d’una saturació i, en molts casos, de falta de rigorositat professional.