Sobirania alimentària

La sobirania alimentària és el dret dels pobles a determinar les polítiques agrícoles i alimentàries que els afecten:

Des de olicatessen (Molí dels Torms), apostem per l’agricultura ecològica i respectuosa amb el medi ambient. Amb un cultiu tradicional on no es forcen (amb químics) els temps i les quantitats que poden oferir els arbres de manera natural.

L’entrada massiva de grans explotacions agrícoles (amb pràctiques de cultiu intensiu o super-intensiu) absorbeixen grans quantitats de recursos naturals, empobreixen el sol per la sobre-explotació, contaminen aqüífers per l’abús d’adobs i productes químics… que a curt ofereixen productes més econòmics però tenen unes conseqüències molt costoses a mig i a llarg termini.

El desenvolupament i sostenibilitat del mon rural depèn d’aquest factor. El poc accés a les terres, les poques oportunitats laborals que ofereixen, i l’impacte sobre el territori, fa que els pobles quedin despoblats i cada vegada més amb una població més envellida.

Aquest també és un dels motius, que ens ha fet formar la cooperativa Mengem Garrigues, una agrupació de petits productors de Ponent, que volem donar valor a l’agroalimentació, a les produccions petites i de qualitat i a ajudar-nos entre totes a crear sinèrgies per ser més eficients.

Som el que consumim!