La paraula del mes: Filtrat versus decatanció

Filtrat versus decatanció

La decantació es basa en la diferència de densitat entre els dos components (en aquest cas l’oli d’una banda i l’aigua amb partícules d’oliva per l’altra), que fa que deixats en repòs, ambdós se separin fins a situar el més dens en la part inferior de l’envàs que els conté. D’aquesta manera, podem buidar el contingut (és a dir, el aciete) per dalt.

decantacio
dipòsit decantació, deposito de decantación

Definició (Wikipedia): A la decantació es separa un sòlid o líquid més dens d’un altre fluid menys dens i que per tant ocupa la part superior de la mescla.
Per exemple, si es pretén separar una certa quantitat (reduïda) d’una emulsió d’aigua i oli es pot carregar en un embut de decantació, que després de reposar el temps suficient perquè aparegui una separació clara de les dues substàncies, es pot separar en dues fraccions. Per això s’obre l’aixeta inferior i es deixa escórrer el líquid més dens (en aquest cas l’aigua) i just quan s’observa que la interfase d’ambdós líquids va aproximant-se a la vàlvula es talla el flux. En aquest moment es té l’aigua recollida en un recipient, i l’oli dins de l’embut de decantació

filtració

Operació que consisteix a treure els residus sòlids que han pogut quedar en suspensió en l’oli.
(Per Mercacei: Mercacei)
Filtrat: Eliminar les partícules en suspensió de l’oli per evitar l’aspecte tèrbol abans de l’envasat.
La filtració és una tècnica, procés tecnològic o operació unitària de separació, per la qual es fa passar una barreja de sòlids i fluids, gas o líquid, a través d’un medi porós o mitjà filtrant que pot formar part d’un dispositiu denominat filtre, on es reté de la major part del o dels components sòlids de la mescla.

Aquesta tècnica, encara que és cert que és més ràpida i garanteix l’eliminació de l’aigua i partícules de l’oliva, també és més agressiva, ja que en el filtre, es perden polifenols i es generen residus no reciclables.

 

Comparteix

Share on facebook
Share on twitter
Endinsa't en una nova forma de gaudir de l'oli